loader image

Video izleme

Genel Olarak Video Gözetim Sistemleri Video gözetim sistemleri ana bileşeni güvenlik kamerası olan sistemlerdir. Amacı bir mülkü ya da bölgeyi canlı olarak gözlemek ve gerektiğinde bunu kayıt altına almaktır. Güvenlik tedbiri olarak sıklıkla kullanılan sistemler, bir işyeri ya da evin izlenerek kontrol altında tutulmasını sağlar. Video gözetim sisteminin bileşenleri şu şekilde sıralanabilir: Kameralar Kablolu Ağ […]

Videoüberwachung

Allgemeines Videoüberwachungssystem Videoüberwachungssysteme sind Systeme, deren Hauptbestandteil Sicherheitskameras mit Videoüberwachung kabellos (kabellose Videoüberwachung wird von uns als Firma explizit nicht empfohlen) sind. Sein Zweck ist es, eine Immobilie oder ein Gebiet live zu beobachten. Häufig eingesetzte Systeme ermöglichen es, einen Arbeitsplatz oder ein Haus zu überwachen und unter Kontrolle zu halten. Die Komponenten des Videoüberwachungssystems […]